Home » دوره مربیگری

دوره مربیگری

اولین دوره مربیگری کلیستنیکس (استریت ورک اوت) در ایران

به گزارش روابط عمومی کمیته کلیستنیکس کشور، اولین دوره مربیگری کلیستنیکس و استریت ورک اوت در ایران از تاریخ ۲۲ تا ۲۷ خرداد ماه بصورت سراسری در کشور توسط اساتید برتر و باتجربه و بهمراه ارائه مدرک معتبر و دو زبانه از فدراسیون ورزش‌های همگانی برگزار خواهد شد.