کمیته انضباطی کلیستنیکس جمهوری اسلامی ایران

آئین نامه انضباطی کلیستنیکس کشور (۱۴۰۰)

توجه:

این قوانین به منظور حفظ هنجارها و ارزش های جامعه و جلوگیری از هر گونه تخلفات احتمالی از سوی ورزشکاران و دست اندرکاران در ورزش کلیستنیکس/استریت ورک اوت کشور از جانب کمیته انضباطی کلیستنیکس کشور تهیه و تنظیم گردیده است و هر گونه بی توجهی به این قوانین به منزله تخلف و هنجار شکنی تلقی می گردد و با متخلفین، طبق قوانین درج شده در این آئین نامه برخورد خواهد شد.

تخلفات مسابقات

بند اول:

برگزاری هر گونه مسابقات، دورهمی و هر گونه رویداد مربوط به ورزش کلیستنیکس بدون کسب مجوز رسمی از کمیته مربوطه غیر قانونی می باشد

تبصره ۱: اگر مشخص شود برای فعالیتی کسب اجازه شده ولی فعالیت دیگری انجام شده (به عنوان مثال با عنوان دورهمی مسابقه برگزار شده) با مسئولین مسابقه مطابق قوانین برخورد خواهد شد.

تبصره ۲: تمامی افراد حضور یافته در رویداد های غیر مجاز/رسمی از شرکت در مسابقات و رویداد های رسمی کمیته کلیستنیکس کشوری محروم خواهند شد.

بند دوم:

هر گونه توهین و بی احترامی به اشخاص و ورزشکاران دیگر از طرف ورزشکار دیگری، غیر مجاز بوده و با متخلفین بسته به نوع تخلف برخورد خواهد شد.

تبصره ۱: توهین، بی احترامی، تخریب ورزشکاران توسط یک دیگر و حاشیه سازی مجاز نبوده و در صورت گزارش و یا رویت، با ورزشکار/ورزشکاران خطا کار برخورد خواهد شد.

تبصره ۲: کمیته انضباطی می تواند ورزشکار/ورزشکاران خاطی را بسته به نوع تخلفشان از یکی یا هر گونه فعالیت رسمی حروم نماید.

بند سوم:

هر گونه بی انضباطی ورزشکار/ورزشکاران در حین برگزاری هرگونه رویداد رسمی، غیر قانونی می باشد و با ورزشکار/ورزشکاران متخلف متناسب با قوانین برخورد خواهد شد.

بند چهارم:

هرگونه بی انضباطی از جانب همراه/همراهان ورزشکار در حین برگزاری هرگونه رویداد رسمی، غیر مجاز بوده و بسته به نوع تخلف صورت گرفته، می تواند موجب محرومیت ورزشکار بسته به نوع تخلف گرد.

بند پنجم:

انجام هر گونه حرکات نا متعارف با عرف جامعه در مسابقات و یا رویداد های رسمی کمیته غیر مجاز می باشد.

بند ششم:

حضور اعضا کمیته کشوری در مسابقات به عنوان شرکت کننده بلامانع می باشد.

بند هفتم:

در صورت تشخیص داوران و/ یا کمیته انضباطی مبنی بر دوبینگ ورزشکار/ورزشکاران، باید از ورزشکار/ورزشکاران تست دوپینگ گرفته شود.

تبصره : در صورت مثبت بودن آزمایش دوپینگ، ورزشکار از دور مسابقات حذف و به مدت  ۲ سال از شرکت در تمامی رویداد های رسمی محروم می شود.

بند هشتم:

داوران مسابقات کشوری می بایست عدالت و بی طرفی را در خصوص تمامی شرکت کنندگان در مسابقه رعایت نمایند. در صورت اثبات هرگونه تخلف، با داور/ داوران متخلف برخورد خواهد شد.

تبصره : پیشنهاد و یا دریافت هر گونه رشوه به داوران جرم بوده و مطابق قانون با آن ها برخورد خواهد شد.

بند نهم:

هر گونه تخلف و یا تقلب در خصوص ثبت رکورد های کشوری به صورت مجازی، از سوی متقاضیان ثبت رکورد، تخلف محسوب می شود و با متخلف برخورد خواهد شد.

تبصره : احکام اخذ شده از سوی ورزشکار متخلف در صورت اثبات تقلب وی (به صورت مستند) باطل می شود و بنا به تصمیم کمیته انضباطی، با وی برخورد خواهد شد و هزینه پرداختی برای ثبت رکورد، به ورزشکار پس داده نخواهد شد.

بند دهم:

حق چاپ احکام ثبت رکورد و احکام قهرمانی کشوری کاملا محفوظ بوده و هر گونه کپی برداری و یا چاپ آن ها، غیر مجاز بوده و در صورت مشاهده و یا گزارش مبنی بر جعل احکام، با فرد/ افراد جاعل، مطابق با قوانین جعل اسناد جمهوری اسلامی ایران برخورد خواهد شد.

بند یازدهم:

هر گونه جعل عناوین قهرمانی یا ورزشی در ورزش کلیستنیکس از سوی شخص، به منزله جعل هویت تلقی می گردد و با متخلفین برابر قوانبن جمهوری اسلامی ایران برخورد خواهد شد.

بند دوازدهم:

در صورت برگزاری هر گونه مسابقات به صورت حضوری و یا مسابقات مجازی در هر استان، می بایست از داوران رسمی کمیته کلیستنیکس کشوری استفاده شود و در صورت عدم همکاری، مسابقات فاقد رسمیت می باشد.

تبصره ۱: هر گونه برخورد نادرست با داوران رسمی مسابقات از سوی کمیته متناظر استان و مسئولین برگزاری مسابقات به منزله توهین به کمیته کلیستنیکس کشوری تلقی شده و با اشخاص متخلف برخورد خواهد شد.

تبصره ۲: به استناد تبصره ۱ از بند سیزدهم تخلفات مسابقات داوران می توانند برخورد میزبان را به صورت مستند مکتوب و به کمیته کشوری ارسال نمایند. پس از برسی مستندات و تعیین تخلفات گزارش شده، در خصوص متخلفین تصمیم گیری خواهد شد.

بند سیزدهم:

هر گونه تقلب در مسابقات مجازی، اعم از ایجاد هرگونه تغییرات در ویدیو/ویدیوهای ارسالی از سوی شرکت کننده/شرکت کنندگان منجر به حذف شرکت کننده/شرکت کنندگان می شود.

تبصره: بند چهاردهم از تخلفات مسابقات در خصوص ثبت رکورد های کشوری کلیستنیکس نیز صدق می کند و با متخلفین مطابق قوانین برخورد خواهد شد.

بند چهاردهم:

هر گونه حاشیه سازی قبل، حین و یا پس از برگزاری مسابقات کشوری در صفحات مجازی و گروه های ورزشی به هر شکل و با هدف تخریب ورزشکاران و یا زیر سوال بردن نحوه برگزاری مسابقات و یا داوری به منزله تشفیش اذهان عمومی بوده و در صورت گزارش و یا مشاهده، با شخص/اشخاص متخلف مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران برخورد قاطع خواهد شد.

بند پانزدهم:

در صورتی که ورزشکار به هر دلیلی بخواهد از شرکت در مسابقات کشوری انصراف دهد، باید تا ۷۲ ساعت پیش از آغاز مسابقه به کمیته کشوری اطلاع دهد و در صورت عدم اطلاع رسانی به موقع، ورزشکار بسته به نوع تخلف محروم می شود.

بند شانزدهم:

در زمان برگزاری مسابقات به صورت حضوری، حفظ سلامتی ورزشکاران از مهم ترین مسائل بوده و حضور یک پزشک/بهیار و افراد متخصص پزشکی، آمبولانس و تجهیزات کمک های اولیه، الزامی می باشد.

بند هفدهم:

داشتن هرگونه شکایت در خصوص هزینه ثبت نام مسابقات مگر در صورت نا متعارف بودن هزینه، مجاز نمی باشد و با شخص/اشخاص متخلف برخورد می شود.

تبصره : برگزار کنندگان مسابقات می بایست هزینه مسابقات را به گونه ای تعیین کنند که اکثر ورزشکاران بتوانند در مسابقات حضور پیدا کنند.

تبصره ۲: مسئولان برگزاری مسابقات می بایست پیش از اطلاع رسانی عمومی در خصوص مبلغ هزینه ثبت نام، با کمیته کشوری کلیستنیکس هماهنگ نمایند تا بتوانند پس از تایید مبلغ هزینه از سوی کمیته کلیستنیکس کشوری،  اقدام به اطلاع رسانی عمومی نمایند.

بند هجدهم:

در صورتی که مسابقات در شرایط خاص (مانند پاندمی کرونا ویروس و از این نوع موارد) برگزار می گردد، می‌بایست تمامی پروتوکل های مربوطه از سوی برگزارکنندگان مسابقات رعایت شود.

بند نوزدهم:

به استناد قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در خصوص خروج افراد از کشور، ورزشکاران می بایست مبلغی را (با توجه به صلاح دید ریاست کمیته کلیستنیکس کشوری) به عنوان وثیقه و ضمانت خروج از کشور پرداخت نمایند تا در صورت بروز هر گونه مشکل برون مرزی (به عنوان مثال فرار از کشور و باز نگشتن) این مبلغ از ایشان کسر گردد.

تبصره: به استناد بند بیست و یکم از تخلفات مسابقات، در صورتی که ورزشکار/ورزشکاران به همراه کاروان اعزامی به ایران برگردد. مبلغ وثیقه‌ تماما بازگردانده می شود.

بند بیستم:

هرگونه اخلال در روند طبیعی مسابقات، در روز مسابقه غیر مجاز بوده و با متخلفین برخورد خواهد شد.

بند بیست و یکم:

در زمان برگزاری مسابقات، به منظور حفظ حریم شخصی شرکت کنندگان تنها فیلم بردار رسمی مسابقات و یا همراه ورزشکار حق فیلم برداری از ورزشکار را دارد و هر گونه فیلم برداری توسط اشخاص غیر از همراه ورزشکار و یا فیلم بردار رسمی مسابقات، غیر مجاز می باشد.

تبصره : اگر شخصی بنا به هر دلیلی موفق به فیلم برداری غیر مجاز از مسابقات گردد و به قصد تخریب ورزشکار رقیب از ویدیو ضبط شده در هر جا (فضای مجازی، اشتراک گذاری با دیگران و یا نمایش آن به افراد) استفاده کند، با شخص خاطی برابر با قوانین جمهوری اسلامی ایران برخورد خواهد شد.

بند بیست و دوم:

مسئولان استانی مجاز هستند تنها شرکت کنندگانی را در مسابقات استانی خود ثبت نام کنند که محل سکونت آن ها همان استان باشد و در صورت حضور شرکت کنندگانی از استان های دیگر، مسئول آن کمیته می بایست ابتدا هماهنگی های لازمه را با کمیته کلیستنیکس کشوری انجام دهند.

تخلفات فضای مجازی

بند اول:

هرگونه استفاده از عباراتی همانند مربی کلیستنیکس، کلیستنیکس کوچ، کلیستنیکس ترینر، آموزش دهنده کلیستنیکس و کلماتی از این قبیل که به منظور معرفی فرد به عنوان مربی ورزش کلیستنیکس می باشد، بدون داشتن مدرک رسمی مربیگری کلیستنیکس/استریت ورک اوت در صفحات مجازی و غیره، غیر مجاز بوده و با متخلفین برخورد خواهد شد.

تبصره ۱: دارندگان مدارک مربیگری کلیستنیکس می توانند اصل مدارک خود به کمیته کلیستنیکس کشوری ارسال نمایند و در صورت تایید، در لیست مربیان، داوران و… رسمی کمیته کشوری ثبت می شوند. شایان ذکر است که این لیست همواره به روز رسانی می شود و در صورت عدم رعایت قوانین کمیته کلیستنیکس کشوری اعم از مسائل انضباطي و غیره، می تواند به حذف نام متقاضی از لیست گردد.

تبصره ۲: داشتن مدارک مربیگری در رشته های ورزشی دیگر ملاک بر مربی ورزش کلیستنیکس بودن نیست و دارندگان صفحات مجازی و… بدون داشتن مدارک رسمی مربیگری مورد تایید کمیته کشوری کلیستنیکس قادر به هیچ گونه فعالیت رسمی نخواهند بود.

تبصره ۳: قوانین یاد شده در تبصره‌ های فوق، برای تمامی اشخاص با هر جنسیت و یا عنوان و سمت رسمی یا غیر رسمی یکسان بوده و با افراد خطا کار مطابق قوانین انضباطی برخورد خواهد شد.

بند دوم:

هر گونه تبلیغات و اطلاع رسانی غلط در خصوص معرفی ورزش کلیستنیکس و یا سعی در تشفیش اذهان عمومی بر اساس ماده ۱ از اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جرم بوده و با شخص/اشخاص متخلف، مطابق با قوانین برخورد خواهد شد.

بند سوم:

در صورت داشتن هرگونه تخلف و یا مسائل انضباطي، ثبت نام و شرکت در هر گونه دوره رسمی کلیستنیکس (اعم از کارگاه، سمینار/وبینار، دوره داوری و مربیگری کلیستنیکس و…) به صورت مجازی و یا حضوری، ممنوع می باشد.

تبصره : با توجه به بند سوم، جهت شرکت شخص/اشخاص متخلف، آنها باید ابتدا فرم تعهد نامه خود را به کمیته انضباطی ارسال نمایند. این تعهد نامه تنها یک بار گرفته می شود و در صورت تکرار تخلفات کمیته انضباطی مجاز به برخورد طبق قوانین می باشد.

سایر تخلفات:

بند اول:

هرگونه شرکت در برنامه های تلویزیونی، رادیویی، فضا مجازی و جراید از سوی اشخاص غیر از اعضا رسمی کمیته کلیستنیکس کشوری، به نام کمیته کلیستنیکس کشوری بدونه کسب اجازه مستقیم و مکتوب از ریاست کمیته کشوری کلیستنیکس، غیر قانونی بوده و با متخلفین برخورد خواهد شد.

بند دوم:

هرگونه کپی برداری از تجهیزات اسپانسر فدراسیون جهانی کلیستنیکس (کنگرو) بدونه کسب اجازه رسمی از کمیته کلیستنیکس

کشوری در ایران غیر مجاز بوده و با کمپانی های متخلف برخورد خواهد شد.

بند سوم:

هرگونه فروش تجهیزات کلیستینکس کیفیت و فاقد استاندارد های ایمنی و سلامتی غیر مجاز بوده و با فروشنده/فروشندگان متخلف برخورد خواهد شد.

بند چهارم:

آموزش کلیستنیکس/استریت ورک اوت در تمامی شاخه ها (قدرت، استقامت، حرکات نمایشی) بدونه داشتن مدرک مربیگری رسمی کلیستنیکس/استریت ورک اوت از کمیته کلیستنیکس کشوری به صورت مجازی (ارائه برنامه تمرینی)، حضوری و خصوصی غیر قانونی می باشد و در صورت گزارش و یا مشاهده و بررسی با متخلفین فاقد مدرک مربیگری طبق قوانین برخورد خواهد شد.

قوانین و اسامی فوق قابل به روز رسانی می باشد، و قوانین و اسامی به روز شده متعاقبا در همین جا اعلام می گردند.

امید است به لطف پروردگار ورزشکاران ضمن رعایت قوانین و مقررات ذکر شده، جامعه کلیستنیکس جمهوری اسلامی ایران روز به روز در جهت پیشرفت خود و رعایت مسائل انضباطي که گاها از هرگونه افتخار و رتبه ای بالا تر می باشد گام بردارد و شاهد پیشرفت روز افزون ورزشکاران عزیز این رشته در جای جای میهن عزیز اسلامی باشیم.

Pages: 1 2